Događaj u Raši

U Sovjetskom savezu stvoren je pojam “udarnika”, superproduktivnog radnika koji u ime društvene organizacije i njezinog boljitka stavlja u drugi plan vlastite potrebe. Takvo viđenje radnika, pa time i rudara, daleko je od do tada tradicionalnog poimanja vađenja rude kada je postojao strah da će od prirode uzeti previše i snositi kaznu.
U industrijaliziranom svijetu, rudar pognute glave u otkopu u potpunosti prilagođava svoj ritam zahtjevima poslodavca. “Događaj u Raši”, film iz 1950. u produkciji Jadran filma, propagandnim tonom prezentira “idealnog radnika”.