O virtualnoj izložbi

o virtualnoj izložbi

RUDNICI I RUDARI LADANJA I BRODAROVCA

Rudnici su u većem dijelu 20. stoljeća bili važan ekonomski čimbenik cijelog ivanečkog područja, a posebno Maruševca s dva rudnika na području današnje Općine Maruševec. Ugljen lignit bio je jedini proizvod ovog prostora koji se izvozio, a rudarski posao gotovo jedina alternativa poljodjelstvu na inače rascjepkanim i siromašnim poljskim parcelama.

Zbog toga, rudarske jame i rudari Donjeg Ladanja i Brodarovca zaslužuju pažnju i danas. Ovom virtualnom izložbom željeli smo spasiti od zaborava njihov značaj, te podsjetiti da su rudarska okna i njihovi marljivi radnici prokopali put do današnjeg modernijeg maruševečkog kraja.

Projektni tim:

– realizacija: LITOPS, obrt za upravljanje projektima i resursima (litops.hr)
– autorica izložbe: Anica Šimunec (info@litops.hr)
– istraživanje i interpretacija: Anica Šimunec
– ilustratorica: Sanja Kolenko (kolenko.s26@gmail.com)
– dizajner logotipa virtualnog muzeja: Mario Pristavec (mario.pristavec@gmail.com)

Želite li dodatno istraživati problematiku, ova izložba temelji se na sljedećoj literaturi:

Arar, Ivan. Transportna sredstva u rudarstvu: transport po tračnicama. Zagreb: Tehnička knjiga, 1962.

Gavrilović, Mirko. Plućna tuberkuloza mostarskog radništva. U: Arhiv za higijenu  rada i toksikologiju, Vol. 2, No. 1, 1947.

Grđan, Dragutin. Rudarstvo ivanečkog kraja. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Kolar-Dimitrijević, Mira. Radnička kretanja u lepoglavskom i ivanečkom području u međuratnom razdoblju. U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, No. 3, 1989.

Krapac, Ladislav. Nastanak degenerativnih bolesti zglobova i kralježnice uvjetovanih radom i faktorima radne okoline. U: Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol. 27, No. 3, 1976.

Lajnert, Siniša. Željeznička infrastruktura rudarskih poduzeća (1918.-1941.) – izvori Hrvatskog državnog arhiva. U: Holon – postdiscipliniran znanstveno-stručni časopis, Vol. 3, No. 2, 2013.

Matiša, ŽeljkoRudarstvo u gospodarstvu Republike Hrvatske. U: Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 8, No. 1, 1996.

Matošević, Andrea. Podzemna zajednica: antropologija rudarenja i kultura podzemlja na području Raše. U: Etnološka tribina: godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, Vol. 37, No. 30, 2007.

Marošević, Andrea. Regressus ad inferos – sićušni rudar i mitologija kao interpretacija podzemnog radnog habitusa. U: Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol. 46, No. 2, 2009.

Miljić et al. Prosta pneumokonioza od uglja (antrakosilikoza) u knjaževačkim rudnicima uglja Poduis i Dobra sreća. U: Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol. 11, No. 2, 1960. 

Požgan, Jasna, Ivana Posedi. Rudnici ugljena na području Međimurja i koprivničke Podravine nakon 1945. U: Podravina, Vol. 18, Br. 35, 2019.

Puklavec, Rudolf ur. Rudarstvo i industrija građevinskog materijala u SR Hrvatskoj. Zagreb : Poslovna zajednica organizacija za eksploataciju i proizvodnju…, 1983.

Službovni red za nadzorničko i radničko osoblje kod poduzetničtva ugljanika Moses & Cons. Dolnje Ladanje kraj Vinice u Hrvatskoj. 1910: digitalizirano izdanje. 

Novine:

Zavičaj, 1906., digitalizirano izdanje

Volja naroda, 1918.-1922., digitalizirano izdanje

Hrvatsko jedinstvo, 1937.-1945., digitalizirano izdanje

Varaždinske vijesti, 1945.-1975., digitalizirano izdanje

Fotografije:

Puklavec, Rudolf ur. Rudarstvo i industrija građevinskog materijala u SR Hrvatskoj. Zagreb : Poslovna zajednica organizacija za eksploataciju i proizvodnju…, 1983.

Stepčić, Keti. Istarski ugljenokopi. U: Matka: časopis za mlade matematičare, Vol. 27, No. 105, 2018.

Fotografije korištene u dizajnu (Creative Commons licenca): 

Free photos Pixabay

Free photos Pixabay

Free images

Film:

Događaj u Raši, 1950.: YouTube Link