Nastanak i nestanak

Povijest rudarstva u Hrvatskom zagorju je duga. Prvi rudnici otvaraju se prije više stotina godina. Brojna dionička društva iz Beča, Budimpešte, čak iz Belgije počela su eksploataciju rude iz ovog područja vrlo bogatog ugljenom lignitom. Nakon Drugog svjetskog rata rudnici postaju državna poduzeća, a rudnik u Donjem Ladanju dobio je status općedržavnog značaja.

Nalazišta u rudnicima na području Donjeg Ladanja i Brodarovca spadaju u tzv. Ivanečko-ladanjski bazen.

Prva geološka istraživanja na području  Ivanečko-ladanjskog bazena započeli su austrijski geolozi u 19. stoljeću. Sjeverne padine planine Ivanščice, one koje gledaju prema Ivancu, skrivaju napuštena rudišta.

Iskopavanja u Ivanečko-ladanjskom bazenu započela su u oknu “Josef” kod Kuljevčice, 1895. godine. Rudarenje u ovom oknu završava 1906. nakon njegovog potopa.

U godini tog potopa otvorena je nova jama “Ladanje” u mjestu Donje Ladanje. Intenzivna eksploatacija ugljena započela je 1913. i trajala do 30.06.1966. Do zatvaranja došlo je zbog iskorištenosti rezervi ugljena, te su radnici prešli na rad u jamu “Brodarovec”.

U jami “Brodarovec” dvogodišnji istražni radovi krenuli su 1947. godine. Ocijenjeno je da će se iz nje izvući 3,47 milijuna tona ugljena. Okno je otvoreno 1953., a eksploatacija ugljena kreće 1961

Jama “Brodarovec” bila je najveći proizvodni potencijal cijelog Ivanečko-ladanjskog bazena. Najviše ugljena iskopano je 1969. godine odnosno 224.757 tona.

 

Fotografija rudara iz jame "Brodarovec", 1963. godine. Preuzeta iz knjige: Rudar i industrija građevinskog materijala u SR Hrvstvoatskoj

Procjenjuje se da je od početka rudarenja u Ivanečko-ladanjskom bazenu pa do kraja Drugog svjetskog rata izvađeno 3,5 milijuna tona ugljena. Do kraja 1975., odnosno  konačnog prestanka rudarskih aktivnosti na ovom području, izvađeno je još 7,8 milijuna tona.

Ukupno je iz Ivanečko-ladanjskog bazena i njegovih rudnika izvađeno 11,3 milijuna tona ugljena.

Godine 1971. donesen je Zakon o supstituciji i zatvaranju rudnika u Hrvatskoj, a 31.12.1975. završava eksploatacija ugljena u ivanečko-ladanjskim rudnicima. 

Bio je to kraj više od stogodišnjeg razdoblja u kojem je ugljen bio gotovo jedina roba koja se izvozila i prodavala van ivanečkog kraja. 

Metalski radnici obučeni u rudniku činili su osnovu novim poduzećima ovog kraja. Tako se u Ivancu počinju proizvoditi motori i kreće metalna industrija, dok je u Donjem Ladanju otvoreno poduzeće MEGA za proizvodnju metalnih proizvoda.

Fotografija rudara jame “Brodarovec” iz 1962. godine.
Preuzeta iz knjige: Rudarstvo i industrija građevinskog materijala u SR Hrvatskoj

Nastanak i nestanak
jama “Ladanje” i “Brodarovec”