Kviz

Ako ste u cijelosti prošli virtualnu izložbu “Rudnici i rudari u Ladanju i Brodarovcu“, riješite kviz i provjerite svoje znanje!

Ako ste u cijelosti prošli virtualnu izložbu “Rudnici i rudari u Ladanju i Brodarovcu“, riješite kviz i provjerite svoje znanje!